سرویس فالوور پاپ آپ

صفحه اصلی --> خدمات اینستاگرام--> فالوور اینستاگرام --> فالوور پاپ آپ

لطفا مطالعه کنید:

  • فالوور پاپ آپ A: کیفیت این سرویس ویژه می باشد و کلیه فالوور های دریافتی ایرانی و کیفیت بالا است ، با توجه به موضوع پیج شما بازدهی عالی دریافت خواهید کرد ، زمان استارت این سفارش بین 1 ساعت تا 5 روز می باشد و پس از استارت سفارش تعداد بالایی ارسالی رو پیج شما بین 1 الی 12 ساعت انجام خواهد شد و با توجه به جذابیت پیج شما و میزان جذب هر 1000 فالوور زمان خواهد برد . در صورت ارسال فول از سرور و عدم جذب کامل عدد مورد نظر درصد باقیمانده سفارش به صورت اجباری تکمیل خواهد شد .
  • فالوور پاپ آپ B: کیفیت این سرویس بالا بوده ، کلیه فالوور های دریافتی ایرانی و کیفیت بالا است و با توجه به موضوع پیج شما بازدهی عالی دریافت خواهید کرد ( اگر موضوع پیج شما خاص و یا شخصی است پیشنهاد می شود از سرور ویژه استفاده کنید ) ، زمان استارت این سفارش بین 1 ساعت تا 5 روز می باشد و پس از استارت سفارش بین 1 الی 8 ساعت با توجه به جذابیت پیج شما و میزان جذب هر 1000 فالوور زمان خواهد برد . در صورت ارسال فول از سرور و عدم جذب کامل عدد مورد نظر درصد باقیمانده سفارش به صورت اجباری تکمیل خواهد شد .
  • فالوور پاپ آپ C: کیفیت این سرویس مناسب بوده ، کلیه فالوور های دریافتی ایرانی و کیفیت بالا است و با توجه به موضوع پیج شما بازدهی عالی دریافت خواهید کرد ( اگر موضوع پیج شما خاص و یا شخصی است پیشنهاد می شود از سرور کیفیت بالا و یا ویژه استفاده کنید ) ، زمان استارت این سفارش بین 1 ساعت تا 5 روز می باشد و پس از استارت سفارش بین 1 الی 5 ساعت با توجه به جذابیت پیج شما و میزان جذب هر 1000 فالوور زمان خواهد برد . در صورت ارسال فول از سرور و عدم جذب کامل عدد مورد نظر درصد باقیمانده سفارش به صورت اجباری تکمیل خواهد شد .

فالوورهای پاپ آپ اینستاگرام

جهت مشاهده سرویس روی هر دسته کلیک کنید

:: فالوور پاپ آپ کیفیت A [سرور ارزان] ::

فالوور پاپ آپ

380,000 تومان

فالوور های کاملا واقعی بر اساس تبلیغات پاپ آپ- سرور ارزان

:: فالوور پاپ آپ کیفیت B ::

فالوور پاپ آپ

480,000 تومان

فالوور های کاملا واقعی بر اساس تبلیغات پاپ آپ- کیفیت بالا

:: فالوور پاپ آپ کیفیت A ::

فالوور پاپ آپ

840,000 تومان

فالوور های کاملا واقعی بر اساس تبلیغات پاپ آپ- کیفیت ویژه

:: فالوور پاپ آپ تضمینی هدفمند [سرور 4] ::

فالوور پاپ آپ

262,500 تومان

فالوور های کاملا واقعی بر اساس تبلیغات پاپ آپ

به بالا بروید