سرویس لایک اینستاگرام

صفحه اصلی --> خدمات اینستاگرام--> لایک اینستاگرام

لطفا مطالعه کنید:

 • برای یک پیج همزمان دو سفارش ثبت نکنید.پس از دریافت سفارش اول سفارش بعدی را ثبت نمایید.
 • برای انجام کلیه سفارشات مربوط به اینستاگرام حتما صفحه را از حالت خصوصی (private) خارج کنید!
 • زمان انجام سفارش لایک از 1 ساعت تا 24 ساعت می باشد.
 • استفاده از خدمات پارس لایکر توسط کاربر ، به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات سایت می باشد .

دسته بندی لایک اینستاگرام

جهت مشاهده سرویس روی هر دسته کلیک کنید

:: لایک کیفیت C ::

250
لایک C
 • لایک کیفیت C
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 70% اکانتهای واقعی
4250تومان
سفارش
500
لایک C
 • لایک کیفیت C
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 70% اکانتهای واقعی
8500تومان
سفارش
1000
لایک C
 • لایک کیفیت C
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 70% اکانتهای واقعی
17000تومان
سفارش

:: لایک کیفیت B ::

100
لایک B
 • لایک کیفیت B
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 80% اکانتهای واقعی
2800تومان
سفارش
500
لایک B
 • لایک کیفیت B
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 80% اکانتهای واقعی
14000تومان
سفارش
1000
لایک B
 • لایک کیفیت B
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 80% اکانتهای واقعی
28000تومان
سفارش

::لایک کیفیت A ::

100
لایک A
 • لایک کیفیت A
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 90% اکانتهای واقعی
3800تومان
سفارش
500
لایک A
 • لایک کیفیت A
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 90% اکانتهای واقعی
19000تومان
سفارش
1000
لایک A
 • لایک کیفیت A
 • استارت سریع
 • بدون نیاز به فالو کردن
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • 90% اکانتهای واقعی
38000تومان
سفارش
به بالا بروید