سرویس کامنت اینستاگرام

صفحه اصلی --> خدمات اینستاگرام--> کامنت اینستاگرام

لطفا مطالعه کنید:

  • زمان انجام هر سفارش متفاوت است و مشخصات هر سرویس از جمله زمان انجام سفارش در صفحه مربوطه قید شده است .
  • برای انجام کلیه سفارشات مربوط به اینستاگرام حتما صفحه را از حالت خصوصی (private) خارج کنید!
  • از طریق پنل سفارش زیر میتوانید کامنت های دلخواه و اختصاصی خود را با تعداد مورد نظر ثبت نمایید.
  • در هنگام سفارش کامنت دلخواه برای ثبت سفارش کامنت های دلخواه خود را در قسمت دیدگاه و در هر خط جدا وارد نمایید.
  • استفاده از خدمات پارس لایکر توسط کاربر ، به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات سایت می باشد .

از طریق پنل سفارش زیر می توانید انواع کامنت های اینستاگرام را با تعداد دلخواه ثبت نمایید

ارسال سفارش
سرمایه گذاری قطره ای

مبلغ کل : 0

انتخاب درگاه
به بالا بروید