سفارش سریع

سفارشات خود را خیلی سریع و راحت از اینجا ثبت کنید.

لطفا مطالعه کنید:

  • زمان انجام هر سفارش متفاوت است و مشخصات هر سرویس از جمله زمان انجام سفارش در توضیحات مربوطه قید شده است .
  • برای انجام کلیه سفارشات مربوط به اینستاگرام حتما صفحه را از حالت خصوصی (private) خارج کنید!
  • استفاده از خدمات پارس لایکر توسط کاربر ، به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات سایت می باشد .
ارسال سفارش
سرمایه گذاری قطره ای

مبلغ کل : 0

انتخاب درگاه